ارسال چک و تعهد نامه ارزی ریالی

مشارکت کنندگان محترم از تاریخ 99/07/15 جهت تحویل چک ارزی ریالی به ستاد برگزاری : تهران ، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، خیابان بوستان، پلاک 6 مراجعه نمایید.