تاریخ های مهم

اطلاعیه

ضمناً آخرین تاریخ جهت تصمیم گیری در خصوص حضور یا عدم حضور در نمایشگاه، تاریخ اول دی ماه می باشد ( 1399/10/1)می باشد بدیهی است بعد از این تاریخ امکان کنسل کردن فضای نمایشگاهی از سوی مشارکت کنندگان به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.