اطلاعیه ثبت نام

متقاضیان محترم جهت حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران ،از تاریخ 03/06/1400 ضمن مراجعه به سایت www.watex.ir  امکان حضور و ثبت نام را خواهند داشت لذا خواهشمند است ضمن مطالعه کامل قوانین مقررات نسبت ثبت نام اقدام فرمائید .شایان ذکر می باشد متقاضیان با متراژ50 متر به بالا جهت جانمایی بصورت حضوری به ستاد برگزاری دعوت خواهند شد،تاریخ و زمان دعوت از متقاضیان براساس زمان ثبت نام متقاضیان از سوی ستاد برگزاری اعلام خواهد شد.متقاضیان با درخواست زیر 50 مترمربع از طریق ستاد برگزاری جانمایی  خواهند شد.