اطلاعیه

با سلام ؛

  احتراماً با عنایت به شیوع ویروس کرونا در سال قبل و عدم تمایل حضور مشارکت کنندگان در نمایشگاه ها به دلیل رعایت سلامت و ایمنی کارمندان خود، نمایشگاه صنعت آب و برق بصورت همزمان برگزار گردید. شایان ذکر می باشد در این دوره نیز دو نمایشگاه بصورت همزمان پیش بینی شده بود که به دلیل استقبال گسترده شرکتهای حوزه صنعت آب و صنعت برق و محدودیت فضاهای اختصاص داده شده، عملاً امکان برپایی دو نمایشگاه بصورت همزمان وجود نخواهد داشت و در بازه زمانی 7 الی 10 آبان ماه تنها امکان برگزاری نمایشگاه صنعت برق میسر می باشد. از طرفی باتوجه به استقبال شرکتهای صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب در این دوره و درخواست اکثر شرکتها جهت حضور با متراژ بالا در سالن های غرب نمایشگاهی که طی سنوات گذشته این رویداد مهم در غرب نمایشگاه برگزار می گردید به همین منظور مقرر گردید نمایشگاه صنعت آب با فاصله زمانی مناسب در تاریخ دیگری برگزار گردد.

تاریخ برگزاری نمایشگاه متعاقباً از طریق سایت و ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.