اطلاعیه مهم درباره جانمایی فضای نمایشگاهی نمایشگاه آب و فاضلاب 1401

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم که ثبت نام اولیه نموده اند می رساند با توجه به محدودیت فضای نمایشگاهی لطفا حد اقل متراژ درخواستی خودرا اعلام فرمایید بدیهی است.متراژ اعلام شده از سوی شرکت ها ملاک قطعی جهت واگذاری فضای نمایشگاهی محسوب نمی گردد و ستاد برگزاری در تعیین سالن و متراژ فضای شرکت ها متناسب با نوع فعالیت هر شرکت و سالن های تحت پوشش مختار می باشد.

 

 

لذا با توجه به محدودیت زمان نسبت به تعیین متراژ درخواستی حداکثر تا تاریخ 11/9/1401 اقدام فرمایید.بدیهی است در صورتیکه تا تاریخ مقرر نسبت به اعلام متراژ درخواستی اقدام نفرمایید به منزله انصراف از حضور در نمایشگاه تلقی می گردد و شرکت های لیست رزرو جایگزین خواهند شد