تایید مدارک

متقاضیان محترم نمایشگاه آب و فاضلاب
تایید اولیه مدارک انجام شده است لطفا به حساب کاربری خود مراجعه نموده و نسبت به اعلام متراژ اقدام نمایید.
با تشکر ستاد برگزاری