اطلاعیه پرداخت

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم میرساند مهلت پرداخت بعد از تایید متراژ ۷۲ ساعت بوده و در صورت عدم واریز به منزله انصراف تلقی میشود.

پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم

ستاد برگزاری