اطلاعیه صدور مجوز غرفه سازی

📣📣 قابل توجه شرکت های متقاضی غرفه های خودساز و فضای باز؛
با توجه به درخواست شرکت های غرفه ساز مبنی بر صدور مجوز غرفه سازی به دو روش اینترنتی و دستی، غرفه سازان می بایست تمامی فرم های اعلام شده در مدارک غرفه سازی را تهیه و به همراه فیش واریز تضمین غرفه سازی به ستاد برگزاری در سالن 37 مراجعه نمایند.
شایان ذکر است از شرایط صدور مجوز غرفه سازی تسویه حساب هزینه غرفه و تحویل چک و تعهدنامه ارزی-ریالی می باشد.

📣📣 صدور مجوز غرفه سازی
زمان: 1 الی 4 مهر ماه، از ساعت 9 صبح الی 16
مکان: نمایشگاه بین‌المللی،  سالن 37