نشست ها و کارگاه های تخصصی

 

فرم ثبت نام کارگاه های جانبی
چهاردهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

 

مشخصات کارگاه های تعامل روزنامه نگاری تخصصی آب

عنوان کارگاه 1 : مدیریت منابع آب در ایران                          زمان برگزاری : 11 مهر ماه 1397             مدرس: خانم دکتر ترابی

عنوان کارگاه 2 : رسانه و مدیریت مصرف                             زمان برگزاری : 12 مهر ماه 1397             مدرس: خانم دکتر زهرایی

عنوان کارگاه 3 : مفاهیم و رویکردهای نو در مدیریت مصرف آب  زمان برگزاری : 13 مهر ماه 1397            مدرس: آقای دکتر فهمی

عنوان کارگاه 4 : بایسته های رسانه و سواد آب                       زمان برگزاری : 14 مهر ماه 1397            مدرس: آقای دکتر فاضلی

 

فرم ثبت نام کارگاه

اطلاعات مشاركت كننده:

نام:

 

 

نام خانوادگي:

 

شركت / سازمان/دانشگاه:

 

سمت:

 

رشته تحصيلي:

 

آدرس محل كار/كد پستي:

 

تلفن/ كد شهرستان:

 

موبايل:

 

ايميل:

 

 

 

 

نکته مهم:                                                                 

روش اول: ثبت نام قطعي منوط به ارسال فرم ثبت نام تكميل شده به به ایمیل info@watex.ir مي باشد .

روش دوم ثبت نام: متقاضی مشخصات (نام، نام خانوادگی، نام رسانه و کارگاه های مورد تقاضا را به شماره 09199013198 در واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید.

 

اينجانب                                                ضمن تاييد موارد فوق متقاضي حضور در کارگاه (های) زیر می باشم.

         شماره 1          شماره 2          شماره 1          شماره 2        

                                                                                                                 تاریخ:                               مهر و امضاء متقاضي