اطلاعیه مهم دریافت صورتحساب و چک ضمانت صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

مشارکت کنندگان محترم چهارهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

با سلام

  احتراماً به استحضار میرساندکه صورتحساب نهایی و چکهای تضامین ارزی-ریالی آماده تحویل به مشارکت کنندگان عزیز می باشد لذا خواهشمند است از تاریخ 1397/07/24 الی 1397/07/30 از ساعت 9 الی13 ، نماینده آن شرکت به همراه مدارک ذیل ( معرفی نامه، رسید چک تضمینی و مهر شرکت) به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، خیابان بوستان، بعد از گلستان سوم، پلاک 6، واحد 1، امور مالی مراجعه نموده و نسبت به دریافت چک تضمین و صورتحساب خود اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه جهت دریافت چک تضمین طی زمانبندی اعلام شده، ستاد برگزاری هیچگونه تعهدی نداشته و چکهای تضامین معدوم خواهد شد.

یادآور است مشارکت کنندگان خارج از تهران که امکان دریافت حضوری فاکتور ندارند، می توانند طی یک فقره نامه طبق نمونه ذیل (بر روی سربرگ ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیرعامل) درخواست عودت چک و صورتحساب خود را اعلام و به شماره نمابر 42917100 ارسال و تاییدیه فکس را از شماره 42917101 دریافت نمایند و یا درخواست خود را به ایمیلsosmali@yahoo.com ارسال نمایند.

نمونه متن نامه

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

احتراما، خواهشمند است یک فقره چک تضمین به شماره ............. نزد بانک ............. شعبه ........... به مبلغ ............. را ابطال و به همراه صورتحساب نهایی این شرکت به آدرس .......................... کد پستی ................ و آقا/خانم ............ تحویل نمایید.

تبصره 1: شرکتهایی که هنوزبدهکار هستند بایستی نسبت به تسویه بدهی اقدام نموده و سپس جهت دریافت چک اقدام نمایند. شرکتهایی که در نمایشگاه بستانکار می باشند نیز بایستی طی یک فقره نامه با اعلام شماره حساب شرکتی و شماره شبا خود، درخواست عودت وجه نموده و نامه را به شماره فکس 42917100 ارسال نمایند.

تبصره 2: موارد ذکر شده شامل ضمانتنامه های غرفه سازی نمی باشد و آزادسازی ضمانتنامه های غرفه سازی متعاقبا طی اطلاعیه ای جداگانه بحضورتان ارائه می گردد.