نمایشگاه در یک نگاه

عنوان کامل نمایشگاه:

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

تاریخ برگزاری:

8 تا  11 مهر ماه 1398

ساعت بازدیــد:

 9 صبح الی 5 بعد از ظهر

بـرگزار کننـده:

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

نشانی ستاد برگزاری نمایشگاه:  

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، نرسیده به بیمارستان آتیه، خیابان سپهر، خیابان بوستان، بعد از گلستان سوم، پلاک ۶

کدپستی 1468935361

شماره تلفن و دورنگار:

تلفـن : 42917000

نمابر: 42917100

پست الکترونیک:

sales@watex.ir :ثبت نام خارجی

info@watex.ir : ثبت نام داخلی

وب سایت نمایشگاه:

www.watex.ir

سالنهای تحت پوشش نمایشگاه:

 متعاقبا اعلام می گردد.

 

تعرفه های نمایشگاه:

 

بخش ریالی

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

31A , 31B , 35 , 38 , 44A , 44B

1,240,000 ریال

گروه B

40 , 40A

1,190,000 ریال

گروه C ---

---

گروه D

---

---

فضای باز 640,000 ریال

 

بخش ارزی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده 205 یورو
فضای باز 125 یورو