نمایشگاه در یک نگاه

عنوان کامل نمایشگاه:

 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

تاریخ برگزاری:

7 الی 10 آبان 1400

ساعت بازدیــد:

 9 صبح الی 5 بعد از ظهر

بـرگزار کننـده:

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

نشانی ستاد برگزاری نمایشگاه:  

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی ، خیابان سپهر ، پلاک ۲۱ ، واحد ۳

کدپستی 1468954468

شماره تلفن و دورنگار:

تلفـن : 42917000

نمابر: 42917100

پست الکترونیک:

sales@watex.ir :ثبت نام خارجی

info@watex.ir : ثبت نام داخلی

وب سایت نمایشگاه:

www.watex.ir

سالنهای تحت پوشش نمایشگاه:

 متعاقبا اعلام می گردد.