انتخاب غرفه برتر

ستاد برگزاری نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب کشور در نظر دارد همچون ادوار پیش نمایشگاه با هدف ایجاد نشاط و رقابت سازنده و رو به رشد میان مشارکت کنندگان نمایشگاه، قصد ارزیابی کلسیه غرفه های نمایشگاهی را دارد و در نهایت به برگزیدگان در مراسم اختتامیه نمایشگاه، لوح تقدیر و تندیس ویژه نمایشگاه اهدا خواهد شد.

از این رو با هدف ابجاد آگاهی و آمادگی جهت اطلاتع مشارکت کنندگان، شاخص ها و امتیازات مطابق جدول زیر اعلام می گردد.

خواهشمند است مدارک و مستندات لازم مطابق با جدول زیر را در ایام برپایی نمایشگاه همراه داشته باشید. بدیهی است در روز اول و دوم نمایشگاه، ناظران ارزیابی جهت بررسی مدارک مورد نیاز به غرفه مشارکت کنندگان محترم مراجعه خواهند نمود.