عضویت در کانال تلگرام نمایشگاه آب
شاخص های ارزیابی   بازگشت   

شاخص های ارزيابي شرکتهای تولیدکننده نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

رديف

شاخص ارزيابي

1

غرفه آرايي

2

تبليغات

3

خدمات پس از فروش و دارا بودن نمايندگي  داخلي و خارجي

4

استاندارد

5

عضويت انجمن و تشكل‌هاي علمي داخلي و خارجي

6

صادرات حجم توليد

7

رضايت نامه، تشويق نامه و تأييدهاي كارفرما

8

نظم و انظباط پاسخگويي

9

ظرفيت ايجاد اشتغال

10

ميزان همكاري با وزارت نيرو

11

دستورالعمل بهره‌برداري و نگهداري

12

استراتژيك بودن توليد براي كشور

13

فناوري جديد و ابتكارات

14

سابقه حضور در نمايشگاه

شاخص های ارزيابي شرکتهای پیمانکار نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

رديف

شاخص ارزيابي

1

غرفه آرايي

2

تبليغات و اطلاع رسانی

3

استاندارد و ایمنی

4

عضويت در انجمن‌ها و تشكلهاي داخلي و خارجي

5

صادرات خدمات فني مهندسي

6

رضايت نامه تشويق نامه و تأييدهاي كارفرما

7

نظم و انظباط پاسخگويي

8

ظرفيت ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم

9

ميزان همكاري با وزارت نيرو

10

ابتكارات فناوري

 

شاخص های ارزيابي شرکتهای مشاور نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

رديف

شاخص ارزيابي

1

ليست تعداد پروژه‌هاي مربوط به وزارت نيرو در مقايسه با كل پروژه‌هاي شركت

2

رتبه احرازي از سازمان برنامه

3

تشويق‌نامه رضايت نامه و تأئيديه‌هاي كارفرما

4

گواهي نامه استاندارد

5

ابتكارات و نوآوري

6

ميزان صادرات خدمات فني مهندسي

7

ارائه دستورالعمل بهره‌برداري و نگهداري

8

استقرار سيستم‌هاي اتوماسيون

9

غرفه آرايي

10

پاسخگويي و نظم و انظباط

11

كارگاهها بروشور CD پوستر تبليغات انتشارات توليد علمي

12

سابقه حضور در نمايشگاههاي قبلي

13

عضويت در تشكل‌هاي علمي و صنفي داخلي و خارجي

 

شاخص های ارزيابي شرکتهای خارجی نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

رديف

شاخص ارزيابي

1

نحوه مشاركت با شركتهاي ايراني

2

پشتيباني خدمات

3

اتنقال دانش فني

4

كيفيت كالا

5

غرفه آرايي

6

تبليغات

7

كميت و كيفيت كالاي موجود در غرفه

8

فناوري نوين

9

استاندارد

10

داراي پتنت

 :: Post a comment ::
Name (Optional)  
email (Optional)  
website address (Optional)  
comment
 
Security Code   
Note: Security code is not case-sensitive
Copyright © 2018 | Managment and Trade Solutions | All rights reserved